Новини

11/12/2019

Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково

        ПЛАСТХИМ – Т АД организира информационно събитие във връзка с успешното изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ. Компанията приключи дейностите по […]
06/12/2019

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до […]
20/11/2019

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Проектиране , изграждане и експлоатация на нови присъединителни електропроводи 20 кВ  (две кабелни линии, положени в общо трасе) за присъединяване към преносната […]
24/07/2019

(Deutsch) Plastchim-T feiert ein weiteres erfolgreiches Jahr!

Упс. Ненамерена страница.
24/07/2019

(Français) Plastchim T célèbre une autre année réussie !

Упс. Ненамерена страница.
24/07/2019

(Italiano) Plastchim-T festeggia un altro anno di successo!

Упс. Ненамерена страница.