13/06/2019

(Deutsch) Plastchim hat die schnellste BOPP-Linie der Welt installiert!

Упс. Ненамерена страница.
13/06/2019

(Français) Plastchim lance la ligne de BOPP la plus rapide au monde!

Упс. Ненамерена страница.
13/06/2019

(Italiano) Plastchim lancia la linea BOPP più veloce al mondo!

Упс. Ненамерена страница.
11/06/2019

Пластхим инсталира най-бързата BOPP линия в света!

Пластхим-Т с гордост съобщава, че след две интензивни години упорита работа, нашият нов завод в Девня, България е напълно функциониращ. Проектът струва повече от 40 милиона […]
02/10/2018

ПЛАСТХИМ-Т АД публикува процедура с „Публична покана“

„В качеството си на Бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-3.002-0111-C01, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ от ОПИК 2014-2010г., ПЛАСТХИМ-Т АД публикува процедура с „Публична покана“, […]
11/07/2018

Анонс след провеждане на събитие

          На 9 юли 2018 г. ПЛАСТХИМ-Т АД, проведе информационно събитие във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.002-0111 „Повишаване на енергийната ефективност […]