ПЕ Фолио

PLPE

PLPE is polyethylene three layers blow film, designed for packing of food products and goods with general use. One side corona treated.

PE

Фолио от полиетилен

Произвежда се едно- и трислойно фолио. Ръкав с ширина от 25 до 245 cm. В зависимост от ширината на ръкава, дебелината може да е от 35 до 250 ?m
Фолиото може да е оцветено и/или UV стабилизирано.
Фолиото се предлага като плосък ръкав и фалтирано, едностранно и двустранно (платно) цепено.
Предлагаме термосвиваемо фолио – ръкав и двустранно цепено. Теромосвиваемото фолио на ръкав може да е фалтирано за опаковане на палети. Произвеждат се термосвиваеми калъфи за палети.