КПП фолио

PLC

PLC е каст полипропиленово фолио с кополимерно покритие от нетретираната страна. Фолиото е подходящо за опаковане на хранителни продукти и изделия с общо
предназначение. Едностранно корона третиране.


PLCB

PLCB е каст полипропиленово фолио с кополимерно, подходящо за топлинно спояване, предназначено за опаковане на хляб и тестени изделия. Едностранно корона третиране.


PLCBZ

PLCBZ е каст полипропиленово фолио с кополимерно покритие, подходящо за топлинно спояване, предназначено за опаковане на хляб и тестени изделия. Фолиото е подобрено за работа при зимни условия. Едностранно корона третиране.


PLCDF

PLCDF е каст полипропиленово фолио с кополимерно покритие, подходящо за топлинно спояване, предназначено за опаковане на хляб и тестени изделия и съхраняването им в условия на дълбоко замръзяване до -25°C. Едностранно корона третиране. Отлични оптични свойства и устойчивост на раздиране при ниски температури.