Новини

11/07/2018

Анонс след провеждане на събитие

          На 9 юли 2018 г. ПЛАСТХИМ-Т АД, проведе информационно събитие във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-3.002-0111 „Повишаване на енергийната ефективност […]
04/07/2018

Анонс за провеждане на информационно събитие

Анонс за провеждане на информационно събитие         ПЛАСТХИМ – Т АД организира информационно събитие във връзка с реализацията на одобрен проект за безвъзмездна […]
16/03/2018

ОБЯВА към ИП “Завод за производство на полипропиленово фолио чрез термо пластичен процес“, за който има издадено Решение № ВА 26/ПР/2017 за преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, представляващо добавяне на нов съпътстващ обект – „Участък за рециклиране на производствен отпадък“

Уведомление ИП Девня – 2018-1
02/03/2018

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“

ПЛАСТХИМ – Т АД сключи договор № BG16RFOP002-3.002-0111-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Проект BG16RFOP002-3.002-0111 […]
26/01/2018

Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

О Б Я В А за обществен достъп до информация по Приложение 2, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване […]
29/12/2017

Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ПЛАСТХИМ – Т АД, представлявано от Айдън […]