Новини

23/05/2017

Прозводствена линия за БОПП фолио с ширина 10,4 метра

Имаме удоволствието да Ви представим най-новият ни проект, който включва разширение на бизнеса ни с трети завод, в който ще бъде инсталирана най-голямата и най-бързата БОПП […]
23/05/2017

Interpack 2017, Дюселдорф, Германия

Пластхим-Т взе участие в изложението Interpack 2017. Щандът ни беше посетен от над 300 фирми от около 40 държави – настоящи и потенциални клиенти, бизнес партньори […]
23/05/2017

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Пластхим-Т е в процес на разработване на документи за преминаване към новата версия на стандарта ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството. Заедно с новата […]
23/05/2017

Прозводствена линия за KПП фолио с ширина 2,4 метра

Започна инсталирането на още една чисто нова линия за производство на каст полипропилен в нашия новопостроен завод в Девня. Благодарение на нея, производственият капацитет на този […]
29/10/2014

Прозводствена линия за БОПП фолио с ширина 8.2 метра

През месец Април тази година, Пластхим-Т осъществи голяма инвестиция допринасяща увеличаването на производствения капацитет за БОПП фолио. Новата, 8.2м Брюкнер линия, добавя 30.000 тона към досегашния […]
07/07/2014

Изпълнение на проект по Оперативна програма

„Пластхим-Т” АД успешно изпълни проект BG161PO003-2.3.01-0052-C0001/12.07.2012 „Намаляване на енергоемкостта на производството в „Пластхим-Т“ АД“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, процедура BG161PO003-2.3.01 […]