Notizia

11 luglio 2018

(Български) Анонс след провеждане на събитие

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Bulgaro.
4 luglio 2018

(Български) Анонс за провеждане на информационно събитие

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Bulgaro.
16 marzo 2018

(Български) ОБЯВА към ИП “Завод за производство на полипропиленово фолио чрез термо пластичен процес“, за който има издадено Решение № ВА 26/ПР/2017 за преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, представляващо добавяне на нов съпътстващ обект – „Участък за рециклиране на производствен отпадък“

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Bulgaro.
2 marzo 2018

(Български) Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Bulgaro.
26 gennaio 2018

(Български) Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за “Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Bulgaro.
29 dicembre 2017

(Български) Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за “Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano e Bulgaro.