(Български) ПЛАСТХИМ-Т АД публикува процедура с „Публична покана“

(Български) Анонс след провеждане на събитие
11/07/2018
(English) Plastchim launches the world’s fastest BOPP line!
11/06/2019
Show all

(Български) ПЛАСТХИМ-Т АД публикува процедура с „Публична покана“

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Bulgaro.