Инсталации и газово стопанство за резервно захранване с компресиран природен газ на завод за фолио

july 17, 2020

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Инсталации и газово стопанство за резервно захранване с компресиран природен газ на завод за фолио, находящ се в имот с идентификатор 00182.28.65, гр. Аксаково" с възложител „ПЛАСТХИМ – Т” АД, гр. Тервел“

 

Лице за контакт: Вичо Вичев, тел. 0887 208292, v.vichev@plastchim-t.com

адрес: гр.Аксаково, обл.Варна, ул.Добруджа № 21

TO NEWS