(Български) Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за “Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

(Български) ОБЯВА
13/07/2017
(Български) Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за “Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня
26/01/2018
Show all

(Български) Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за “Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня