(Български) Анонс за провеждане на информационно събитие