PLASTHIM - T JSC heeft contract nr. BG-RRP-3.008-0673-C01

PLASTHIM - T JSC heeft contract nr. BG-RRP-3.008-0673-C01 gesloten voor het verstrekken van financiële subsidies onder procedure BG-RRP-3.008 "Steun voor de transitie naar een circulaire economie in ondernemingen".

Het hoofddoel van het project is om bij te dragen aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie, door subsidies te verstrekken aan een onderneming uit de productiesector om circulaire modellen te introduceren voor het gebruik van hulpbronnen en de implementatie van klimaatneutrale methoden en technologieën voor de productie en consumptie van de producten van zijn activiteit.

De hoofdactiviteit is het verwerven van nieuwe technologieën voor de introductie van circulaire modellen in de onderneming.

Het verwachte effect op de kandidaat-onderneming is dat haar productieprocessen worden getransformeerd door over te schakelen op circulaire modellen om de hulpbronnenefficiëntie te vergroten en de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Totale waarde van het project: BGN 1.289.000,00, waarvan BGN 451.150,00 Europese financiering vanuit het Recovery and Sustainability Mechanism (RSM).

Aanvang: 17.06.2024
Einde: 17-12-2025

NACHRICHTEN