Nachrichten

Mittwoch, der 11. Juli 2018

(Български) Анонс след провеждане на събитие

Leider ist der Eintrag nur auf Bulgarisch verfügbar.
Mittwoch, der 4. Juli 2018

(Български) Анонс за провеждане на информационно събитие

Leider ist der Eintrag nur auf Bulgarisch verfügbar.
Freitag, der 16. März 2018

(Български) ОБЯВА към ИП “Завод за производство на полипропиленово фолио чрез термо пластичен процес“, за който има издадено Решение № ВА 26/ПР/2017 за преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, представляващо добавяне на нов съпътстващ обект – „Участък за рециклиране на производствен отпадък“

Leider ist der Eintrag nur auf Bulgarisch verfügbar.
Freitag, der 2. März 2018

(Български) Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“

Leider ist der Eintrag nur auf Bulgarisch verfügbar.
Freitag, der 26. Januar 2018

(Български) Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

Leider ist der Eintrag nur auf Bulgarisch verfügbar.
Freitag, der 29. Dezember 2017

(Български) Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

Leider ist der Eintrag nur auf Amerikanisches Englisch und Bulgarisch verfügbar.