Условия за ползване

Всички материали, звуци, изображения, текстове и документи, търговски марки и всички останали концепции, които се съдържат в този уебсайт са собственост на „Пластхим-Т“ АД и могат да бъдат използвани само с неговото изключително разрешение съгласно защитата от Законите за авторски права.

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, не може да бъде променяна, копирана, продавана, публикувана, прехвърляна или разпространявана по какъвто и да е друг начин без изключителното разрешение от страна на „Пластхим-Т“ АД.

Всеки документ или информация, която съдържа звуци, изображения или текстове от този уебсайт, не се разрешава да бъде продаван или разпространяван с цел печалба.

„Пластхим-Т“ АД не поема каквато и да е отговорност за каквито и да са преки, непреки, инцидентни, последващи или наказателни загуби, щети или отговорности, които могат да възникнат от достъпа до или ползването на този уебсайт.

Цялата информация, публикувана на този уебсайт, се предоставя на крайния потребител „така, както е“(“as if”) без никаква гаранция за годност на звуците, изображенията или текста за определена цел. „Пластхим-Т“ АД не носи никаква отговорност за щети от или заразяване с вируси, произтичащи от достъпа или използването на този уебсайт, или зареждането на каквито и да са документи или копирането на каквато и да е информация, която съдържа звуци, текстове или други изображения от този уебсайт.


Цялата информация, представена на този уебсайт, не е конфиденциална и може да бъде запазена и използвана неограничено и свободно.