КПП фолио

PLC
PLC е каст полипропиленово фолио с кополимерно покритие от нетретираната страна. Фолиото е подходящо за опаковане на хранителни продукти и изделия с общо предназначение. Едностранно корона третиране.
Изтегли
PLCB
PLCB е каст полипропиленово фолио с кополимерно, подходящо за топлинно спояване, предназначено за опаковане на хляб и тестени изделия. Едностранно корона третиране.
Изтегли
PLCBZ
PLCBZ е каст полипропиленово фолио с кополимерно покритие, подходящо за топлинно спояване, предназначено за опаковане на хляб и тестени изделия. Фолиото е подобрено за работа при зимни условия. Едностранно корона третиране.
Изтегли
PLCDF
PLCDF е каст полипропиленово фолио с кополимерно покритие, подходящо за топлинно спояване, предназначено за опаковане на хляб и тестени изделия и съхраняването им в условия на дълбоко замръзяване до -25°C. Едностранно корона третиране. Отлични оптични свойства и устойчивост на раздиране при ниски температури.
Изтегли
PLCM
PLCM е каст полипропиленово фолио с кополимерно покритие, подходящо за топлинно спояване от неметализираната страна, предназначено за опаковка на хранителни изделия. Притежава много добри бариерни свойства (непропускливост на вода и кислород). Много добра адхезия на металното покритие.
Изтегли
PLCBL
PLCBL е коекструдирано каст полипропиленово фолио, двустранно спояващо, едностранно корона третирано. Предназначено е за опаковане на хранителни продукти и стоки с общо предназначение. Проектирано за зимни условия с подобрени спояващи свойства от нетретираната страна.
Изтегли
PLCMLS
PLCMLS е каст полипропиленово фолио с кополимерно покритие, подходящо за топлинно спояване от неметализираната страна, предназначено за опаковка на хранителни изделия. Притежава много добри бариерни свойства (непропускливост на вода и кислород). Много добра адхезия на металното покритие.
Изтегли
PLCLS
PLCLS е коекструдирано каст полипропиленово фолио, двустранно спояващо, с широк диапазон на спояване от
нетретираната страна, едностранно корона третирано. Предназначено е за опаковане на хранителни продукти и стоки с общо предназначение.
Изтегли