БОПП фолио

Application
Group
FXPLF
FXPLF e фолио с отлична прозрачност и блясък, едностранно пламъчно третирано. Специално разработено за етикетно приложение.
Изтегли
FXPLA
FXPLA e фолио с отлична прозрачност и блясък. Подходящо за етикетно
приложение.
Изтегли
FXWL
FXWL е петслойно бяло кавитирано BOPP фолио, с висок блясък, ниска плътност (0.65 g/cm³). Специално разработено за етикетно приложение (WAL).
Изтегли
FXPM
FXPM e метализирано БОПП фолио. Притежава много добри бариерни свойства (непропускливост на вода и кислород), дължащи се на алуминиевото покритие. Много добър блясък.
Изтегли
FXC
FXC е коекструдирано БОПП фолио, което споява топлинно и има едностранно корона третиране. Фолиото е подходящо за опаковане на хранителни продукти и изделия с общо предназначение.
Изтегли
FXCB
FXCB е коекструдирано БОПП фолио, което споява топлинно и има двустранно корона третиране. Фолиото е подходящо за опаковане на хранителни продукти и изделия с общо предназначение.
Изтегли
FXCL
FXCL e фолио с кополимерно покритие за топло спояване, предназначено за опаковане на хранителни продукти и изделия с общо предназначение. Подходящо е за високо скоростни опаковъчни машини. Фолиото има нисък коефициент на триене.
Изтегли
FXCLS
FXCLS е спояващо и едностранно третирано БОПП фолио . Фолиото притежава много широк диапазон на спояване от нетретираната страна, което спомага за по-висока скорост при пакетиране.
Изтегли
FXS
FXS е фолио с кополимерно покритие, подходящо за топлинно спояване и притежава контролиран (стабилен) коефициент на триене.
Изтегли
FXPF
FXPF е фолио с отлична прозрачност и блясък, едностранно пламъчно третирано, не се споява топлинно. Фолиото притежава много добри якости и ниски удължения.
Изтегли
FXPA
FXPA e фолио с отлична прозрачност и блясък, едностранно корона третирано, не се споява топлинно, много добри якости и ниски удължения.
Изтегли
FXCW
FXCW е бяло фолио с висока непрозрачност, едностранно корона третирано. Белият цвят подобрява качеството на печат.
Изтегли
FXCWP
FXCWP е петслойно бяло перлено фолио с висок добив и ниска плътност (0.65 g/cm³).
Изтегли
FXWPUS
FXWPUS е петслойно бяло кавитирано BOPP фолио с висок блясък, ниска плътност (0.74 g/cm³), едностранно коронно третирано, с изключително ниска темепратура на спояване от нетретираната страна – 78°C.
Изтегли
FXCMT
FXCMT e БОПП фолио с матов ефект, подходящо за опаковка, печат и ламиниране.
Изтегли
FXCM
FXCM е метализирано фолио, предназначено за опаковка на хранителни изделия. Притежава много добри бариерни свойства (непропускливост на вода и кислород), дължащи се на алуминиевото покритие.
Изтегли
FXPM
FXPM e метализирано БОПП фолио. Притежава много добри бариерни свойства ( непропускливост на вода и кислород ), дължащи се на алуминиевото покритие. Много добър блясък.
Изтегли
FXA
FXA е БОПП фолио с отлична прозрачност, едностранно пламъчно третирано, не се споява топлинно, подходящо за производство на тиксо.
Изтегли
FXWD
FXWD е петслойно бяло кавитирано BOPP фолио, с висок блясък, ниска плътност (0.62 g/cm³). Специално разработено за етикетно приложение (WAL).
Изтегли
FXCMLS
FXCMLS е метализирано фолио, предназначено за опаковка на хранителни изделия. Притежава много добри бариерни свойства (непропускливост на вода и кислород) и много широк диапазон на спояване от нетретираната страна.
Изтегли
FXCHM
FXCHM е фолио с коекструдирано фолио с високи бариерни свойства, подходящо за топлинно спояване от неметализираната страна, предназначено за опаковка на хранителни изделия. Притежава много добри бариерни свойства (непропускливост на вода и кислород), дължащи се на алуминиевото покритие.
Изтегли
FXCAF
FXCAF е петслойно прозрачно BOPP фолио, без покритие, специално проектирано със свойства против замъгляване (antifog). Двустранно коронно третирано.
Изтегли
FXAA
FXAA е БОПП фолио с отлична прозрачност, едностранно пламъчно третирано, не се споява топлинно, подходящо за производство на тиксо. Специално разработено за производство на тиксо с акрилно лепило и „безшумно“ тиксо.
Изтегли
FXAS
FXAS е БОПП фолио с отлична прозрачност, едностранно пламъчно третирано, не се споява топлинно, подходящо за производство на тиксо. Специално разработено за постигане на по-добра адхезия на лепилото към основата и по-добра устойчивост на основата към лепилото.
Изтегли
FXCFM
FXCFM e фолио с кополимерно покритие подходящо за метализиране. Едностранно третирано, възможност за топлинно спояване.
Изтегли
FXCFM
FXCFM e фолио с кополимерно покритие подходящо за метализиране. Едностранно третирано, възможност за топлинно спояване.
Изтегли
FXCWPLS
FXCWPLS е петслойно бяло перлено фолио с висок добив и ниска плътност, (0.8 g/cm³), двустранно спояващо, едностранно
корона третирано. Специално разработено с широк диапазон на спояване от нетретираната страна, започващ от 90°C.
Изтегли