Полипропиленов канап

Полипропиленов канап
ПП канапа ( т.н. сезал ) се използва за връзване в градините, за балиране в селското стопанство и опаковъчния бизнес.
Изтегли