ВОРЕ опаковки, предлагащи екологични решения

Като производител Пластхим-Т АД винаги е бил съсредоточен към опазване на околната среда и една от основните му дейности е минимизиране на влиянието на неговите продукти върху нея. За да постигне резултати в тази дейност, използвайки най-новите технологии, Пластхим-Т АД работи от няколко години като пионер в областта на създаване на  иновативен и изцяло нов,  100% рециклируем  продукт - ВОРЕ фолио /биаксиално ориентиран полиетилен/, който ще доведе до съществени промени в света на опаковането, осигурявайки възможност да се разработят различни видове опаковки, които не само ще бъдат напълно рециклируеми, но и ще бъдат много по-леки от съществуващите такива. Пластхим е и първата компания в света, която ще инсталира иновативна хибридна ВОРЕ/ВОРР линия, която се очаква да бъде функционираща втората половина на 2021 година с годишен капацитет от 27 000 т. В края на август 2020 отново предстоят тестове с цел на пазара да бъдат предложени различни разновидности на ВОРЕ фолиото за разнообразни приложения.

За повече подробности относно новия филм BOPE, моля свържете се с нас на salesbopp@plastchim-t.com или се свържете с вашия представител.

КЪМ НОВИНИ