ПЛАСТХИМ - Т АД сключи договор № BG-RRP-3.008-0673-C01

ПЛАСТХИМ - Т АД сключи договор № BG-RRP-3.008-0673-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

 

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятие от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността му.

 

Основната дейност е придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието.

 

Очакваният ефект върху предприятието - кандидат е да трансформира производствените си процеси, чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове.

 

Обща стойност на проекта: 1 289 000.00           лв., от които 451 150.00 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

 

Начало: 17.06.2024 г.

Край: 17.12.2025 г.

КЪМ НОВИНИ