ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

декември 06, 2019

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, собственост на „Пластхим-Т“ АД, Промишлена зона „Юг“, гр.Девня“

Лице за контакт: Вичо Вичев, тел. 0887 208292, v.vichev@plastchim-t.com

адрес: гр.Девня, обл.Варна, Промишлена зона – Юг

КЪМ НОВИНИ