peoneer

 

ВОРЕ опаковки, предлагащи устойчиви екологични решения

Като производител Пластхим-Т АД винаги е бил съсредоточен към опазване на околната среда и една от основните му дейности е минимизиране на влиянието на неговите продукти върху нея. За да постигне резултати в тази дейност, използвайки най-новите технологии, Пластхим-Т АД работи от няколко години като пионер в областта на създаване на  иновативен и изцяло нов,  100% рециклируем  продукт - ВОРЕ фолио /биаксиално ориентиран полиетилен/, който ще доведе до съществени промени в света на опаковането, осигурявайки възможност да се разработят различни видове опаковки, които не само ще бъдат напълно рециклируеми, но и ще бъдат много по-леки от съществуващите такива с до почти 50% от тези, базирани на раздувния РЕ. Пластхим е и първата компания в света, която ще инсталира иновативна хибридна ВОРЕ/ВОРР линия, която се очаква да бъде функционираща втората половина на 2021 година с годишен капацитет от 27 000 т.

 

BOPE - A Breakthrough Technology in Flexible Packaging | Plastchim-T & Ticinoplast

 

 

След няколко тестови производства, последното от края на август 2020, Пластхим-Т АД с гордост представя на пазара фолио PEoneer ® BOPE, представялващо биаксиално ориентиран полиетилен, произведено с технология ‘tenter-frame’, осигуряващo добри механични и оптични свойства, подходящo за печат и ламиниране за едно- и многослойни опаковки.

Понастоящем семейството на PEoneer ® включва три основни групи продукти - първа група – фолио, произведено изцяло на основата на LLDPE, втора група - фолио, произведено изцяло на основата на HDPE и трета група - смес между LLDPE и HDPE материали. Разработват се различни подвидове на гореспоменатите фолиа – плейн, спояващи, едностранно- и двустранно третирани, антифог, спояващи при по-ниски температури, метализирани и др.

Проектът PEoneer ® е разработен с ценното участие на Ticinoplast srl, Италия - един от водещите производители на раздувен PE в Европа с повече от 50 години опит. Те предоставят своите знания за производството на PE фолио, дизайн на опаковки и подходящи рецепти.

В допълнение, проектът PEoneer ® включва доставчици на суровини, производители на машини за ламиниране и печатане, производители на лепила/бариерни покрития и печатници, работещи в сферата на опаковките, с основна цел да успеят да разработят и предложат на пазара подходящи устойчиви опаковки, следвайки философията на кръговата икономика.

За повече подробности относно новия филм PEoneer ® BOPE, моля свържете се с нас на salesbopp@plastchim-t.com или се свържете с вашия представител.