Новини

29/12/2017

Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ПЛАСТХИМ – Т АД, представлявано от Айдън […]
13/07/2017

ОБЯВА

О Б Я В А (за обществен достъп до информация по Приложение 2 ,съгласно чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка […]
23/05/2017

Прозводствена линия за БОПП фолио с ширина 10,4 метра

Имаме удоволствието да Ви представим най-новият ни проект, който включва разширение на бизнеса ни с трети завод, в който ще бъде инсталирана най-голямата и най-бързата БОПП […]
23/05/2017

Interpack 2017, Дюселдорф, Германия

Пластхим-Т взе участие в изложението Interpack 2017. Щандът ни беше посетен от над 300 фирми от около 40 държави – настоящи и потенциални клиенти, бизнес партньори […]
23/05/2017

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Пластхим-Т е в процес на разработване на документи за преминаване към новата версия на стандарта ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството. Заедно с новата […]
23/05/2017

Прозводствена линия за KПП фолио с ширина 2,4 метра

Започна инсталирането на още една чисто нова линия за производство на каст полипропилен в нашия новопостроен завод в Девня. Благодарение на нея, производственият капацитет на този […]