Новини

02/03/2018

Проект „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на ПЛАСТХИМ-Т АД, гр. Аксаково“

ПЛАСТХИМ – Т АД сключи договор № BG16RFOP002-3.002-0111-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Проект BG16RFOP002-3.002-0111 […]
26/01/2018

Обява за за обществен достъп до информация по Приложение 2, от Наредбата за УРИОВВОС от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

О Б Я В А за обществен достъп до информация по Приложение 2, съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване […]
29/12/2017

Обява за ИП от Пластхим-Т АД, за „Газово стопанство на компресиран природен газ в ПИ 20482.505.594, Промишлена зона „Юг“, гр. Девня

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ПЛАСТХИМ – Т АД, представлявано от Айдън […]
13/07/2017

ОБЯВА

О Б Я В А (за обществен достъп до информация по Приложение 2 ,съгласно чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка […]
23/05/2017

Прозводствена линия за БОПП фолио с ширина 10,4 метра

Имаме удоволствието да Ви представим най-новият ни проект, който включва разширение на бизнеса ни с трети завод, в който ще бъде инсталирана най-голямата и най-бързата БОПП […]
23/05/2017

Interpack 2017, Дюселдорф, Германия

Пластхим-Т взе участие в изложението Interpack 2017. Щандът ни беше посетен от над 300 фирми от около 40 държави – настоящи и потенциални клиенти, бизнес партньори […]