Прозводствена линия за БОПП фолио с ширина 8.2 метра

Изпълнение на проект по Оперативна програма
07/07/2014
Прозводствена линия за KПП фолио с ширина 2,4 метра
23/05/2017
Show all

Прозводствена линия за БОПП фолио с ширина 8.2 метра

През месец Април тази година, Пластхим-Т осъществи голяма инвестиция допринасяща увеличаването на производствения капацитет за БОПП фолио.
Новата, 8.2м Брюкнер линия, добавя 30.000 тона към досегашния годишен капацитет също така и нови възможности имайки пламъчно и корона третиране на фолиото.
Структурата на произведеното от новата линия фолио се състои от 3 слоя.